O firmě

Inventive Software, s.r.o. je progresivní firma zabývající se konzultacemi v oblasti informačních technologií a zakázkovým vývojem softwaru s cílem poskytovat náročným klientům špičkovou kvalitu služeb. Společnost vznikla v roce 1998.

Měřítkem úspěchu je pro nás dlouhodobá spolupráce a spokojenost klienta. Vystupujeme jako aktivní partner, rozšiřujeme naše znalosti a know-how, svým klientům nabízíme nové cesty a možnosti rozvoje.

Naší nejsilnější stránkou je nápaditost a schopnost porozumět. Profesionální návrh, zpracování a vedení projektu, komunikaci a dokumentaci považujeme za základní stavební kameny.

Dlouhodobým rozvojem  třech našich klíčových řešení nabízíme silnou profilaci v oblastech purchasingu, vyúčtování běžných a cestovních výdajů a knihy jízd včetně správy vozového parku. Všechna řešení průběžné obohacujeme o další funkce a moduly a snažíme se udržovat na špicce aktuální nabídky na trhu. Všechna naše řešení jsou postavena na webové platformě, s dosahem na mobilní platformu.

Další silnou stránkou je poskytování konzultačních služeb spočívajících v návrhu řešení, analytickém zpracování, ale také projektového řízení a manažerské činnosti (např. vedení business unit) a vývoje software na zakázku.