IT poradenství

Umíme naslouchat, rozpoznat Vaše skutečné potřeby a díky naší invenci navrhnout efektivní řešení.

Stále ve větší míře poskytujeme poradenství v oblasti IT:

 • Navrhujeme podobu a funkčnost nových softwarových řešení a aplikací.
 • Návrhy řešení firemních procesů softwarovými aplikacemi.
 • Vyhodnocujeme efektivitu informačních systémů z pohledu jeho uživatelů.
 • Poskytujeme specializované poradenské služby pro využití softwaru ve finančním oddělení, marketingu a IT.
 • Zpracujeme internetové a komunikační strategii podporující Vaše činnosti.

Specializovaná znalost oborů

Na základě našich dosavadních zkušeností poskytujeme poradenství v softwarových službách především pro obory:

 • Telekomunikace
 • Farmacie
 • Automotive
 • IT

Nabídka know-how

Díky praxi z implementací u významných firem, kontinuálnímu vzdělávání a zvyšování specializace nabízíme poradenství a metodické vyřešení následujících problematik:

 • Řízení projektů a zakázek.
 • Nákupní management (Purchasing).
 • Cash-flow management (Rozpočet), vykazování výdajů (Expenses).
 • Webové redakční systémy.