Project management

IPM - Inventive Project Methodology - je celofiremním dokumentovaným systémem pro řízení projektů zakázkového softwaru zaměřená na neustálé zlepšování procesů a metod integrovaných během etap vývoje, dodávky a údržby softwaru.

IPM je rozdělena do pěti knih, které pokrývají nejdůležitější oblasti pro úspěšné řízení softwarových projektů:

(1) Methodology Basics (MB)

  • Vysvětluje základní myšlenky a koncepci metodologie.

(2) Personal Methodology (PM)

  • Personal Methodology popisuje, jak pracovat na zlepšování osobních výkonů pracovníků a manažerů.

(3) Processes, Workflow and Methods (PWM)

  • Popisuje celkovou procesovou architekturu a definuje způsoby plánování, organizaci a řízení práce, toky informací a dokumentů, využívané metody a nástroje.

(4) Document Management (DM)

  • Podstatnou částí je řízení a udržování dokumentace, správa a řízení konfigurace, kterým je vyčleněna samostatná příručka obsahující zároveň informace o tom, jak při těchto procesech využít informačních technologií. Součástí jsou pak konkrétní postupy, pracovní zadání, šablony a smlouvy.

(5) Reference (REF)

  • Popisuje referenční systémy jakosti, jako jsou např. ISO-9000, TQM, CMM, apod.