Kniha jízd

Online agenda pro firemní potřeby s centralizovanou evidencí a možností GPS

Zaregistrujte si pro Vaši firmu službu Internetová Kniha jízd již dnes!
Více na stránkách www.internetovaknihajizd.cz

Uživatel - řidič vyplňuje údaje jak je zvyklý, tedy jízdy, čerpání pohonných hmot, případně drobné výdaje spojené s provozem auta. Řidič má přístup k celé historii svých záznamů. V každém období se mu v elektronické knize jízd automaticky počítá orientační průměrná spotřeba.

Internetovou Knihu jízd může stejně dobře používat jediný uživatel a firma s tisíci vozidel. Internetová technologie umožňuje její provoz na internetu nebo firemním intranetu. Není tedy nutné nic instalovat, uživatelům a správci stačí pouze PC s internetovým prohlížečem a připojením (nebo firemní sítí).

Správa elektronické knihy jízd

Správce aplikace jsou k dispozici mj. následující funkce:

  • Zavedení řidičů a vozidel do systému, struktury oddělení a nákladových středisek.
  • Přidělení vozidel řidičům.
  • Přístup k reportům jednotlivých řidičů.
  • Přehled o provedených uzávěrkách jednotlivých uživatelů.
  • Možnost stanovení ceny benzínu a nafty.
  • Agregované přehledy podle různých parametrů za celou firmu, které lze zúžit na jednotlivá oddělení, nákladová střediska.

Účetní report

Ke klíčovým tiskovým výstupům, vedle standardního přehledu jízd a čerpání, patří v elektronické knize jízd také účetní report, kde je proveden automatický rozpočet služebních a soukromých kilometrů a je vyčíslena DPH, která se vztahuje k soukromě spotřebovaným pohonným hmotám.

Máte zájem o prezentaci řešení Knihy jízd?
Nebo máte-li dotaz, kontaktujte nás.