Faktury

Rychlý oběh faktur ve firmě

Výhody

  • Spárování faktury s objednávkou
  • Možnost rozúčtování nákladů na produkty či projekty apod.
  • Firmou nemusí kolovat originál faktury

Evidence příchozích faktur s možností párování objednávek nebo smluv a tedy určení oprávněnosti výdaje. Faktury následně procházejí schvalovacím procesem, ten může a nemusí být odlišný od schvalování objednávek. Lze párovat více objednávek, stejně tak může být více faktur k jedné objednávce. Při párování se mohou přenášet údaje o rozúčtování z objednávky na fakturu, kde je možné je finálně upravit.

K faktuře se vlastně vyplňuje její „košilka“, kterou je možné i tisknout, včetně historie schvalovaní. Na faktuře je možné zadat její rozúčtování, tedy její rozpočtové přiřazení, rozúčtování nákladů na produkty, projekty, zakázky apod. a dále je možné přiložit soubor se scanem faktury nebo soubor její elektronické podoby (byl-li zaslán dodavatelem).

Firmou nemusí kolovat originál faktury

Scan faktury se obvykle pořizuje hned při příchodu do firmy a následně tedy již firmou nemusí kolovat originál faktury. Celé workflow a schvalování zajišťuje aplikace Objednávky Faktury Smlouvy.

Fakturu lze zaslat k automatickému (elektronickému) zaúčtování do účetního systému, formou dávkových souborů. Workflow je pak doplněno i o „schválení“ rolí Účetní.

Máte zájem o prezentaci řešení Objednávky Faktury Smlouvy?
Nebo máte-li dotaz, kontaktujte nás.