Dovolená / Docházka

Evidence docházky, pracovní neschopnosti a pracovních cest

Žádosti o dovolené včetně schvalování a grafického zobrazení. Okamžitý přehled situace za celou firmu nebo oddělení. Kromě dovolené je možné evidovat a zobrazovat další pracovní nepřítomnosti, tzn. pracovní neschopnost, pracovní cesty apod.

K dispozici jsou filtry pro jednotlivá oddělení nebo pracovníky opět se s možností zohlednění uživatelských oprávnění při přístupu k informacím.

Přizpůsobení Vaší firmě

Workflow lze nastavit i vícestupňové, tedy ne pouze přímým nadřízeným, ale návazně i dalšími odpovědnými pracovníky. Podle nastavených rolí lze zajistit nastavení procesů zahrnující také křížové schválení mezi manažery na nejvyšší úrovni.

Máte zájem o prezentaci řešení Objednávky Faktury Smlouvy?
Nebo máte-li dotaz, kontaktujte nás.