Generované smlouvy

Efektivní generování smluv ze šablony

Výhody

  • Velice snadné generování smlouvy
  • Podrobná historie vystavování a schvalování smluv
  • Pokročilá správa přístupových práv

Praktický modul, který podporuje agendu vyplňování smluv daty zpravidla druhé smluvní strany, včetně schválením nadřízeným.

V systému jsou vzory/šablony smluv. Pracovníci v rámci své činnosti sjednávají smlouvy s klienty a pro tento účel nejprve vyplňují formulář s údaji pro schválení smlouvy svým nadřízeným. Pokud je schválena, pracovník si může rovnou vytisknout smlouvu vycházející vzoru a automaticky doplněnou o potřebné údaje z již dříve vyplněných dat (údaje o druhé smluvní straně, sjednané parametry smlouvy).

Přístup ke smlouvám je řízen uživatelským oprávnění, takže běžný pracovník má přístup pouze ke svým smlouvám, nadřízený ke smlouvám svým a svého oddělením, top management ke všem smlouvám (přístupy lze individuálně zpřesnit).

Celý proces založení, schválení, platnost a ukončení smlouvy je zaznamenáván do historie dostupné v systému.

Generované smlouvy významně zrychlují a zjednodušují nutnou administrativu smluv.

Máte zájem o prezentaci řešení Objednávky Faktury Smlouvy?
Nebo máte-li dotaz, kontaktujte nás.