Rozpočet

Průběžný přehled o čerpání rozpočtů

Modul rozpočet umožňuje nastavit pro zvolené období (tedy např. roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční apod.) rozpočty pro oddělení, produkty, projekty resp. pro sledované rozpočtové kapitoly a sledovat průběžnou alokaci a čerpání rozpočtu/ů.

Strukturu rozpočtu lze v aplikaci nastavit, vč. hierarchie rozpočtových kapitol.

Spárování s objednávkami, smlouvami a fakturami

Na každé objednávce, smlouvě nebo faktuře lze určitou sumu přiřadit ke konkrétní rozpočtové položce (kapitole).

Rozpočet nabízí možnost detailního rozpadu objednávek, smluv a faktur, které se na něm podílí. Manažer má tak rychlý a ucelený přehled o jeho výdajích.

E-mailová upozornění

Aplikace může zasílat emailová upozornění při dosažení určitých rozpočtových milníků či limitů (při dosažení x%). Tuto informaci také zároveň neustále poskytuje vizuálně při náhledu na rozpočet.

Přístup k rozpočtu mají konkrétní uživatelské role.

Máte zájem o prezentaci řešení Objednávky Faktury Smlouvy?
Nebo máte-li dotaz, kontaktujte nás.