Objednávky

Snadná evidence objednávek

Výhody

  • Okamžitá kontrola výdajů
  • Rozúčtování výdajů na konkrétní rozpočtové položky
  • Nastavení schvalovacích procesů dle potřeby

Evidence objednávek, jejich jednotná podoba a kontrola nad procesem jejich schvalování dává firmě dostatečnou kontrolu nad výdaji.

Objednávané výdaje lze podle potřeby (procentuálně, po položkách) rozúčtovat na konkrétní rozpočtové položky nebo dimenze - k produktu, projektu apod.

Lze pracovat s různými typy objednávek (např. běžná vs. investiční apod.) a k nim nastavit různé schvalovací procesy. Lze také stanovit odpovědné/kompetentní osoby za jednotlivé oblasti a ty zařadit do schvalování v případě, kdy se objednávka týká jejich oblasti. Je možné provádět objednávky v domácí i cizích měnách a s různými sazbami DPH.

Objednávky lze vstupovat v systému nebo je načítat, do různého stupně životního cyklu, z jiných systémů a zde je mít buď pouze pro úplnost evidence nebo zároveň zajistit jejich schválení v rámci nastaveného workflow.

Evidence se přizpůsobí Vaší firmě

Standardním procesem je vystavení objednávky pracovníkem a její odeslání ke schválení nadřízenému. Ten je informován emailovým avízem. Po schválení nebo neschválení proces pokračuje a i pracovník je informován o výsledku schválení emailovým avízem. Při dochválení objednávky (může vyžadovat více než jedno schválení) je možné odeslat objednávku formou emailu na dodavatele.

Schvalovací proces je nastavován vždy pro každého zákazníka individuálně, podle jeho potřeb.

Součástí objednávky je jednotný tiskový výstup (vč. loga firmy a potřebných formálních údajů). Pokud není objednávka schválena, vytiskne se pouze s výraznou informací, že není schválena.

Každé objednávce je přiřazeno její číslo, na formulář lze dopsat také „interní“ označení nebo číslo objednávky pro vazbu s dalšími systémy.

Aplikace pracuje se seznamem dodavatelů a je tedy možné nechat vypsat všechny objednávky na konkrétního dodavatele vč. součtu, možnosti omezení nahlíženého období a s možností doplňkových kontrol/limitů pro agregovanou finanční sumu.

Máte zájem o prezentaci řešení Objednávky Faktury Smlouvy?
Nebo máte-li dotaz, kontaktujte nás.

Pro pokročilejší podporu nákupního managementu lze pracovat s označováním preferovaných a smluvních dodavatelů, s hodnocením dodavatelů apod.